[Bài 6] Chức năng Cài đặt trên wordpress(Settings)

Cài đặt trên wordpress là nơi để chúng ta sửa cấu hình của các chức năng trong WordPress và có thể nó sẽ chứa luôn các cấu hình của plugin

Ở trong bài hướng dẫn về Cài đặt (Settings) này, mình sẽ hướng dẫn qua chi tiết từng thiết lập có trong mỗi phần ở khu vực Cài đặt (Settings) trên wordpress . Dĩ nhiên, mình sẽ chỉ nói qua các phần thiết lập có mặc định trong WordPress chứ không thể hướng dẫn luôn các thiết lập plugin khác có trong khu vực này được.

Cài đặt (Settings) trên wordpress

Mỗi thiết lập của từng phần mình sẽ nói chi tiết ở từng chuyên mục con phía dưới

Các Chức năng Cài đặt trên wordpress bao gồm :

Cài đặt (Settings) –> General (Tổng quan)

Khu vực này là nơi chứa các thiết lập quan trọng về cấu hình website của bạn, hay nói đúng hơn là sẽ có các thiết lập khá nhạy cảm mà bạn nên nắm rõ nó. Trong phần  Cài đặt (Settings) –> General(Tổng quan) chúng ta có các thiết lập sau:

Cài đặt (Settings) trên wordpress

Các tùy chọn trong Cài đặt(Settings) ->Tổng quan(General)

Tên website(Site Title): Tên của website, tên này sẽ hiển thị mặc định trên tiêu đề website.

Khẩu hiệu (Tagline): Mô tả – slogan của website.

Địa chỉ WordPress (URL) (WordPress Address (URL)): Địa chỉ của website WordPress hiện tại của bạn. Địa chỉ này sẽ tác động đến đường dẫn của Post và Page trên website.

Địa chỉ trang web (URL) (Site Address (URL)): Địa chỉ của website trang chủ của bạn, nếu bạn cài website WordPress làm trang chủ thì nên để giống với WordPress Address.

Địa chỉ email (E-mail Address): Địa chỉ email của người quản trị website, các thông báo quan trọng về website sẽ gửi về đây.

Thành viên (Membership): Nếu đánh dấu vào mục Anyone can register, khách có thể tự đăng ký tài khoản người dùng trên website của bạn tại địa chỉ http://domain/wp-login.php?action=register.

Vai trò của thành viên mới (New User Default Role): Nhóm người dùng mà những người dùng mới đăng ký sẽ được đưa vào mặc định sau khi họ đăng ký xong.

Ngôn ngữ của trang (Site Language): Ngôn ngữ mà bạn muốn dùng trên website, hiện tại chưa có tiếng Việt trong đây.

Múi giờ (Timezone): Múi giờ mà bạn muốn sử dụng trên website, Việt Nam là GMT + 7.

Định dạng ngày tháng (Date Format): Định dạng ngày tháng năm bạn muốn hiển thị trên website.

Định dạng thời gian(Week Start On): Ngày mà bạn muốn nó là ngày đầu tiên của tuần.

Cài đặt(settings)->Viết(Writing)

Các thiết lập trong phần này sẽ tác động trực tiếp đến quy trình soạn và đăng nội dung của bạn trên website. Không giống với phần Tổng quan(General), các thiết lập trong đây khá ít nên bạn không cần quá lo lắng.

Cài đặt (Settings) trên wordpress

Định dạng bài viết mặc định : Tính năng này định dạng bài viết của bạn

Đăng bài qua email(Post via e-mail): Tính năng đăng bài thông qua e-mail, mình sẽ có hướng dẫn cụ thể phần này ở một bài riêng.

Dịch vụ cập nhật(Update Service): Các dịch vụ ping mà bạn muốn WordPress tự động gửi tín hiệu ping khi có bài mới. Cái này ở phần SEO WordPress mình sẽ nói rõ hơn.

Cài đặt(setting) -> Đọc(Reading)

Các thiết lập trong phần Cài đặt(Settings) –> Đọc(Reading) sẽ tác động tới việc hiển thị nội dung trên website, nó có các tùy chọn như sau:

Cài đặt (Settings) trên wordpress

Hiển thị nhiều nhất(Blog pages show at most): Số lượng post hiển thị ra trang blog. Hiện tại bạn cứ hiểu trang blog nghĩa là một trang hiển thị danh sách các post mới nhất trên website.

Số bài viết trong RSS Feed(Syndication feeds show the most recent): Số lượng post mới được hiển thị tại trang RSS Feed của website (http://domain/feed).

Với mỗi bài trong RSS, hiển thị(For each article in a feed, show):

Đầy đủ(Full text): hiển thị nội dung trên RSS Feed với toàn nội dung.

Rút gọn(Summary): hiển thị nội dung trên RSS Feed với bản rút gọn.

Tương tác với công cụ tìm kiếm(Search Engine Visibility): Nếu bạn đánh dấu vào phần này, nghĩa là các bot của các cỗ máy tìm kiếm (Google chẳng hạn) không thể đánh chỉ mục nội dung của bạn, từ đó website của bạn không hiển thị trên kết quả tìm kiếm tại Google

Cài đặt(setting) -> Thảo luận(Discussion)

Các thiết lập trong khu vực Cài đặt(setting) -> Thảo luận(Discussion) sẽ tác động đến tính năng bình luận (comment) trên website WordPress của bạn.

Cài đặt (Settings) trên wordpress
Tính năng trong mục thảo luộn

Cài đặt(setting) -> Thư viện(media)

Các thiết lập này sẽ ảnh hưởng đến chức năng upload tập tin media (hình ảnh/video/nhạc,..) lên nội dung.

Cài đặt (Settings) trên wordpress

Kích thước ảnh(Image sizes): Các thiết lập trong này sẽ xác định kích thước ảnh mặc định của WordPress được sinh ra sau khi upload một tấm ảnh lên thư viện.

Cỡ thu nhỏ(Thumbnail size): Kích thước ảnh loại thumbnail.

Crop thumbnail to exact dimensions….: Tạo ảnh thumbnail bằng cách cắt ảnh gốc ra với kích thước giống chính xác so với thiết lập.

Cỡ trung bình(Medium size): Kích thước ảnh loại medium.

Cỡ lớn(Large size): Kích thước ảnh loại large

Khi tải tập tin lên(Uploading Files): Thiết lập liên quan tới việc upload tập tin.

Sắp xếp các tập tin theo thư mục dựa trên năm, tháng (Organize my uploads into month- and year-based folder): Tự động đưa các tập tin được upload lên vào thư mục với cấu trúc ngày tháng so với thời gian upload.

Cài đặt(settings) ->Permalink(đường dẫn tĩnh)

Đây là nơi mà bạn sẽ bật tính năng đường dẫn tĩnh cho toàn bộ website thay vì sử dụng cấu trúc đường dẫn động. Đường dẫn tĩnh nghĩa là địa chỉ post, page, category, tag,…của bạn sẽ được biểu diễn bằng tên cụ thể chứ không phải dạng số.

Cài đặt (Settings) trên wordpress

Cài đặt cơ bản(Common Settings): Các thiết lập thông dụng.

Mặc định(Default): Cấu trúc đường dẫn mặc định (đường dẫn động).

Ngày và tên bài viết(Day and name): cấu trúc đường dẫn với kiểu hiển thị đầy đủ ngày tháng đăng post và tên post.

Tháng và tên bài viết(Month and name): cấu trúc đường dẫn với kiểu hiển thị tháng, năm và tên post.

Chuỗi mã bài viết(Numeric): Cấu trúc đường dẫn hiển thị ID của post thay vì tên.

Tiêu đề bài viết(Post name): Chỉ hiển thị tên post trên đường dẫn

Tùy biến(Custom Structure): Tùy chỉnh cấu trúc đường dẫn tùy ý, xem thêm phần cuối bài viết.

Tùy chọn thêm(Optional): Các thiết lập tùy chọn không bắt buộc.

Cơ sở cho Chuyên mục(Category base): Tên đường dẫn mẹ của các đường dẫn tới trang category. Mặc định nó sẽ là http://domain/category/tên-category/, nếu bạn điền “chuyen-muc” vào đây thì nó sẽ hiển thị là http://domain/chuyen-muc/tên-category.

Cơ sở của Thẻ(Tag base): Tên đường dẫn mẹ của đường dẫn tới các trang tag. Mặc định nó sẽ là http://domain/tag/tên-tag/, nếu bạn điền “the” vào đây thì nó sẽ hiển thị là http://domain/the/tên-tag.

Nói thêm về Custom Structure

Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể cấu trúc đường dẫn giống như bạn thích. Cấu trúc được xác định ở đây thông qua các từ khóa cấu trúc (được bọc bởi ký tự %), dưới đây là một số từ khóa cấu trúc:

  • %year% – năm đăng post.
  • %monthnum% – tháng đăng post.
  • %day% – ngày đăng post.
  • %hour% – giờ đăng post.
  • %minute% – phút đăng post.
  • %second% – giây đăng post.
  • %post_id% – số ID của post.
  • %postname% – tên của post (được rút lại thành kiểu “tieu-de-bai-viet”).
  • %category% – tên category của post (nếu bạn chọn 2 category, nó sẽ hiển thị 1 trong 2 và cố định).
  • %author% – tên tác giả của post.

Ví dụ như kiểu đường dẫn post là http://domain/tên-category/tên-post thì mình sẽ điền ở phần Custom Structure là /%category%/%postname%.

Lỗi 404 khi thiết lập Permalink trên localhost

Nếu bạn đã bật permalink của website mà bị lỗi 404 ở localhost thì có thể localhost của bạn chưa bật mod_rewrite của Apache.

Bạn hãy tìm mở file httpd.conf trong thư mục localhost (đối với XAMPP thì mở Control Panel của XAMPP -> Config -> httpd.conf) và tìm tất cả các thiết lập AllowOverride None đổi thành AllowOverride All. Sau đó Stop Apache và Start lại.

Lỗi 404 khi thiết lập permalink trên host

Nếu bạn đang dùng host thông thường mà bị lỗi 404 khi bật permalink lên thì có thể file .htaccess trong thư mục gốc của bạn trên host chưa có các thiết lập rewrite đường dẫn.

Bạn hãy vào host bằng FTP và mở file .htaccess ra (nếu chưa có thì tạo) và copy đoạn này vào:

01020304050607080910# BEGIN WordPress<IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteRule ^index\.php$ - [L]RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule . /index.php [L]</IfModule># END WordPress

Lời kết

Trên đây là toàn bộ mục chị tiết cơ bản khu vực cài đặt trên Dashboard worpress.hi vong bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cài đặt website wordpress
Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.