iOS 13 đã phá vỡ Kỹ thuật Parallax CSS thuần cổ điển

[ad_1]

Tôi biết. Bạn ghét thị sai. Bạn biết những gì chúng ta nên ghét nhiều hơn? Khi những thứ được sử dụng để làm việc trên web ngừng hoạt động mà không có bất kỳ cảnh báo hay ý tưởng rõ ràng nào tại sao.

Quay trở lại vào năm 2014, Keith Clark đã viết một mẹo CSS thông minh đặc biệt trong đó bạn chủ yếu sử dụng một biến đổi CSS để thu nhỏ một phần tử ảnh hưởng đến cách nó xuất hiện để cuộn, sau đó "điều chỉnh độ sâu" trở lại kích thước "bình thường". Có vẻ như chúng tôi đã có năm năm vui vẻ từ đó, nhưng nó đã ngừng hoạt động trong iOS 13.

Đây là video mô phỏng chính thức và vấn đề:

Tôi muốn giơ tay vì không phá vỡ điều này. Nếu chúng ta không theo dõi trang web, mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng.

[ad_2]
Source link: webdesignernews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.