Mozilla và Hợp đồng cho Web

[ad_1]

  

  

    

Mozilla hỗ trợ Hợp đồng cho Web và tầm nhìn về thế giới mà nó tìm cách tạo ra. Chúng tôi đã tham gia giúp phát triển nội dung của các nguyên tắc trong Hợp đồng. Kết quả là ngôn ngữ rất phù hợp với Mozilla, và bao gồm các từ mà trong nhiều trường hợp lặp lại Tuyên ngôn của chúng tôi. Mozilla làm việc để xây dựng động lực đằng sau những ý tưởng này, cũng như xây dựng các sản phẩm và chương trình giúp biến chúng thành hiện thực.

Đồng thời, chúng tôi muốn thấy một phương pháp rõ ràng về trách nhiệm giải trình như là một phần của quy trình ký kết, đặc biệt vì một số nền tảng công nghệ lớn là các bên ký kết cao. Điều này mang lại nhiều sức mạnh hơn cho cam kết của các bên ký kết nhằm duy trì Hợp đồng về quyền riêng tư, tin tưởng và đảm bảo web hỗ trợ tốt nhất cho nhân loại.

Chúng tôi quyết định không ký Hợp đồng nhưng sẽ xem xét thực hiện nếu các biện pháp trách nhiệm mạnh mẽ hơn được thêm vào. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục công việc Mozilla, vẫn liên kết chặt chẽ với nội dung của Hợp đồng.

      

  

[ad_2]
Source link: webdesignernews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.