Sức mạnh của Bằng chứng xã hội

[ad_1]

Ví dụ, chúng ta thấy rằng nhiều người đã mua iPhone, điều đó có ý nghĩa với chúng ta rằng điều này nên Hãy mua hàng tốt như thể đó không phải là 36,4 triệu iPhone trên toàn thế giới Mọi người sẽ không mua nó.

Trong thiết kế sản phẩm, một mức độ chứng minh xã hội cơ bản sẽ được chúng ta thấy trên Instagram rằng một hình ảnh có 1000 thích, do đó, nó phải là một hình ảnh tốt hoặc nội dung thú vị mà chúng ta cũng nên thích.

Rất nhiều lượt thích – vì vậy đây phải là một bài đăng tuyệt vời trên Instagram!

[ad_2]
Source link: webdesignernews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.