[Bài 4] Cách hiển thị nội dung Trang trong wordpress

Trong những bài trước mình đã hướng dẫn bạn cách tạo trang trong WordPress và mình đã nêu ra sự khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang như thế nào rồi, với bài này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn Cách hiển thị nội dung Trang trong wordpress (cách đưa một Page ra trang chủ.)

Cách hiển thị nội dung Trang trong wordpress

Thiết lập này là để đưa nội dung một Page ra trang chủ.

Bạn hãy làm theo các bước sau:

CMS tiếng Anh: Vào  Settings -> Reading -> A static page -> Front page  bạn chọn Page mà bạn muốn đưa ra trang chủ.

CMS tiếng Việt : Vào Cài đặt -> Đọc -> Một trang tĩnh -> Trang chính sau đó bạn chọn Page mà bạn muốn đưa ra trang chủ.  

Cách hiển thị nội dung Trang trong wordpress
Đưa nội dung 1 page ra trang chủ

Save lại, lúc này bạn sẽ thấy nội dung Page của bạn đã được hiển thị trên trang chủ, thay vì danh sách các Post mới như hình 3 dưới đây:

Cách hiển thị nội dung Trang trong wordpress
Chọn chế độ hiển thị bài viết mới nhất

2. Thiết lập Post Page

Thiết lập này để hiển thị các bài viết trong một chuyên mục được chỉ định, trong hướng dẫn này mình tạo một chuyên mục có tên là Xây dựng web wordpress

Để tạo chuyên mục bạn hãy vào Admin -> Posts (Viết bài mới ) -> Categories (chuyên mục) -> Add New Category  (Thêm chuyên mục)

Bạn hãy làm theo các bước sau:

CMS tiếng Anh: Vào  Settings ->  Reading ->  A static page ->  Post page  bạn chọn Page học WordPress vừa tạo

CMS tiếng Việt : Vào  Cài đặt ->  Đọc ->  Một trang tĩnh ->  Trang bài viết sau đó bạn chọn Page học WordPress vừa tạo

Cách hiển thị nội dung Trang trong wordpress
Thiết lập trang bài viết theo thứ tự 1=>6

Ngay sau đó, khi bạn vào Page học WordPress nó sẽ hiển thị danh sách các bài viết mới nằm trong trang Page học WordPress vừa tạo.

3. Kết luận

Vậy là sau bài học này bạn đã hiểu cách đưa nội dung một Page ra trang chủ rất đơn giản và dễ dàng. Bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập và quản lý bình luận của bài viết, mời các bạn cùng đón đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.