1. Chuyển đổi sang Pixel Pixel

1. Chuyển đổi sang Pixel Pixel

[19istic cài đặt. Khi tôi làm việc trên các biểu tượng pixel hoàn hảo, tôi sử dụng nó rất nhiều. Vấn đề là, tôi không muốn đi đến Tùy chọn mọi lúc để bật hoặc tắt. Đó là quá nhiều rắc rối và quá tốn thời gian …

 2. Ghi lại một hành động
 

2. Ghi lại một hành động

Vì vậy, tôi đã quyết định ghi lại một Hành động để tắt và một hành động để bật lại. Điều đó thực sự đơn giản: trong bảng Hành động nhấn nút ghi để ghi lại các bước của bạn: đi tới Tùy chọn> Công cụ . Đầu tiên ghi lại khi bạn tắt nếu tắt, và sau đó một lần nữa khi bạn bật nếu bật lại. Sau khi lưu hành động của bạn, chọn một phím tắt (cho cả hành động bật và tắt). Bây giờ bạn có thể bật / tắt cài đặt này ngay lập tức bằng cách sử dụng phím tắt này hoặc bằng cách chơi hành động.