Martine Rose – AOTwards SOTD

[ad_1]

    

        

Bỏ phiếu của bồi thẩm đoàn

        

Các trang web được gửi tới tối thiểu 16 thành viên Ban giám khảo thiết kế, hai điểm số xa nhất so với mức trung bình sẽ được hệ thống của chúng tôi tự động loại bỏ. SOTD sau đó sẽ được gửi đến Ban giám khảo dành cho nhà phát triển để được đánh giá theo Nguyên tắc dành cho nhà phát triển tìm thêm thông tin tại đây .

    

[ad_2]
Source link: webdesignernews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.