10 hệ thống quản lý nội dung dễ nhất (CMS) của năm

[ad_1]

Những lợi ích đáng kể của việc sử dụng CMS là phần mềm như vậy thường thân thiện với người dùng. Các chương trình này cho phép người dùng dịch ý tưởng của họ thành thực tiễn một cách nhanh chóng. Việc bảo trì và cập nhật thường xuyên và dễ dàng để xử lý. Nó rất hiệu quả với các giải pháp vượt trội, phần mềm miễn phí hoặc nguồn mở. Có một phạm vi rộng cho chức năng sử dụng một số lượng lớn các tiện ích mở rộng và plugin. Có một nhà phát triển và hỗ trợ cộng đồng tuyệt vời.

Hệ thống quản lý nội dung đề cập đến một ứng dụng phần mềm có thể được sử dụng để tạo và sửa đổi nội dung số. CMS thường được sử dụng để quản lý nội dung web và quản lý nội dung doanh nghiệp. ECM (Enterprise Content Management) hỗ trợ nhiều người dùng trong môi trường hợp tác bằng cách tích hợp quản lý tài sản kỹ thuật số, quản lý tài liệu và lưu giữ hồ sơ. Trong khi đó, WCM (Quản lý nội dung web) là tác giả hợp tác của các trang web và có thể bao gồm đồ họa, ảnh, âm thanh, video, chương trình và bản đồ hiển thị nội dung và tương tác với người dùng. Hầu hết các hệ thống CMS có hai khía cạnh: Ứng dụng quản lý nội dung (CMA), là giao diện người dùng phía trước cho phép người dùng ngay cả những người có chuyên môn hạn chế để thêm, sửa đổi hoặc xóa nội dung khỏi trang web. Khía cạnh thứ hai là Ứng dụng phân phối nội dung biên dịch và cập nhật trang web.

Do đó, tất cả những lợi thế này đóng vai trò là thông số của hệ thống CMS âm thanh và việc tìm ra phần mềm CMS tốt nhất hiện có để đảm bảo bạn có thể thiết kế một trang web tuyệt vời một cách dễ dàng tuyệt đối. Đây là lý do tại sao chúng tôi thảo luận về 10 Hệ thống quản lý nội dung dễ nhất (CMS) của năm; bạn nên thử cho trang web tiếp theo của bạn.

 10 Hệ thống quản lý nội dung dễ nhất (CMS) của năm- WordPress "width =" 600 "height =" 292 "/> <noscript> <img decoding=

[ad_2]
Source link: webdesignernews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.